Research Group Publications

Research Group | Year Index | Home

Amitabh Joshi Anuranjan Anand Balasubramanian Sundaram Bivas Saha C. P. Rajendran 
C.N.R Rao C.N.R Rao Chandrabhas Narayana Diwakar S. Venkatesan Eswaramoorthy M
G.U. Kulkarni Ganesh Subramanian Govindaraju T H Ila Hemalatha Balaram 
James P. Clement Chelliah Jayanta Haldar K. B. Sinha K.S. Narayan Kanishka Biswas 
Kaustuv Sanyal Kavita Jain Krishnan V.Kundu Tapas K.Kushagra Bansal 
M. R. S. Rao Maneesha Inamdar Meheboob Alam Meher K. Prakash Namita Surolia 
Narasimha Roddam Premkumar Senguttuvan Rajesh Ganapathy Ranjan Datta Ranjani Viswanatha 
Ravi Manjithaya S. N. Bhat Santosh Ansumali Santosh Ansumali Sarit S. Agasti 
Sebastian C Peter Sheeba Vasu Shivaprasad S. M.Shobhana Narasimhan Sreenivas K. R.
Sridhar Rajaram Srikanth Sastry Subi Jacob George Subir K. Das Sundaresan A.
Swapan Pati Tapas Kumar Maji Udaykumar Ranga Umesh V. Waghmare Valdiya K. S.
Vidhyadhiraja N. S.Vidya T. N. C. 

20192018201720162015201420132012