Research Group Publications

Research Group | Year Index | Home

Amitabh Joshi Anuranjan Anand Balasubramanian Sundaram Bani Kanta Sarma Bivas Saha 
C. P. Rajendran C.N.R Rao C.N.R Rao Chandrabhas Narayana Diwakar S. Venkatesan 
Eswaramoorthy MG.U. Kulkarni Ganesh Subramanian Govindaraju T H Ila 
Hemalatha Balaram James P. Clement Chelliah Jayanta Haldar K. B. Sinha K.S. Narayan 
Kanishka Biswas Kaustuv Sanyal Kavita Jain Krishnan V.Kundu Tapas K.
Kushagra Bansal M. R. S. Rao Maneesha Inamdar Meheboob Alam Meher K. Prakash 
Namita Surolia Narasimha Roddam Premkumar Senguttuvan Rajesh Ganapathy Ranjan Datta 
Ranjani Viswanatha Ravi Manjithaya S. N. Bhat Santosh Ansumali Santosh Ansumali 
Sarit S. Agasti Sebastian C Peter Sheeba Vasu Shivaprasad S. M.Shobhana Narasimhan 
Sreenivas K. R.Sridhar Rajaram Srikanth Sastry Subi Jacob George Subir K. Das 
Sundaresan A.Swapan Pati Tapas Kumar Maji Udaykumar Ranga Umesh V. Waghmare 
Valdiya K. S.Vidhyadhiraja N. S.Vidya T. N. C.